16 stycznia 2018r.
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  PROMOCJE
  PRACA
  SZKOŁA HANDLU        PRAKTYKI UCZNIÓW
  OFERTA DLA FIRM
  USŁUGI
  ZNAJDŹ SKLEP
  KSIĄŻKA SKARG I         WNIOSKÓW

Co musisz zrobić, aby zacząć naukę zawodu?
 1. Należy zgłosić się do biura NOVEX w Raciborzu przy ul. Kilińskiego 4 (naprzeciw "budowlanki") po skierowanie na badania lekarskie.
 2. Po wykonaniu badań należy przyjść do biura z:
  • rodzicem (opiekunem prawnym),
  • wypełnionym kwestionariuszem osobowym,
  • 2 szt. zdjęć,
  • badaniami lekarskimi,
  • kserokopią świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Następnie zawierana jest umowa o pracę w celu nauki zawodu i w ten sposób stajesz się uczniem naszej firmy.
 4. Na początku września (o terminie każdy uczeń jest zawiadamiany) odbywa się zebranie informacyjno-organizacyjne.
Co powinieneś wiedzieć o NOVEX
Przedsiębiorstwo Handlu Produkcji i usług "NOVEX" jest Spółką zajmującą się handlem art. spożywczymi, stosującą nowoczesne, samoobsługowe metody sprzedaży.

Siedziba Spółki: Racibórz ul. Kilińskiego 4 (I piętro), tel. (032) 415-78-68

Sklepy:

1 Racibórz ul. Książęca 12 (Ostróg) tel. (32) 415-02-01
2 Racibórz ul. Ogrodowa 38 tel. (32) 415-38-33
3 Racibórz ul. Polna 5 tel. (32) 415-25-91
4 Racibórz ul. Żółkiewskiego 22 tel. (32) 415-26-81
6 Owsiszcze ul. W. Polskiego 20 tel. (32) 419-53-62
7 Zabełków ul. Rymera 13a tel. (32) 419-33-35
8 Głubczyce ul. Fabryczna 7 tel. (77) 471-03-06
9 Żory os. Powstańców Śląskich PU-8   tel. (32) 434-10-73
10 Rybnik ul. Gliwicka 241  tel. (32) 444-90-38
Czego się nauczysz?

Nauka odbywa się w sklepach.

W czasie 3-letniej nauki zdobędziesz umiejętności:

 • obsługi ka sy fiskalnej,
 • korzystania z krajalnicy i pakowaczki podciśnieniowej,
 • ważenia towarów na wagach elektronicznych,
 • układania towarów na regałach i półkach,
 • metkowania towarów,
 • konserwacji urządzeń chłodniczych i mroźniczych,
 • bezpośredniej obsługi klientów w wybranych działach (stanowiska wędliniarskie, pieczywa, sałatek),

Uzyskasz wiadomości:

 • z zakresu towaroznawstwa:
  • interpretacji etykiet znajdujących się na opakowaniach,
  • zasad przechowywania towarów,
  • składu i wartości spożywczych towarów,
  • przygotowania towarów do spożycia,
 • w zakresie techniki sprzedaży:
  • prowadzenia rozmowy sprzedażowej z klientem,
  • odpowiedniego eksponowania towarów,
  • właściwego rozmieszczania towarów w sklepie,
  • sposobu ewidencji dostarczanych towarów.

Jak przebiega nauka zawodu?
Nauka zawodu trwa 36 miesiący i prowadzona jest systemami:

Szkolnym

 • Są to uczniowie szkół zawodowych, którzy realizują zajęcia praktyczne w sklepach NOVEX, a zajęcia teoretyczne w Zasadniczej Szkole Zawodowej.
 • Nauka w szkole kończy się egzaminem na tytuł Zawodowy Sprzedawca.

Pozaszkolnym

 • W systemie pozaszkolnym uczniowie odbywają praktykę przez 5 dni w tygodniu w sklepach Novex.
 • Zajęcia teoretyczne realizowane są w systemie wewnętrznego szkolenia zawodowego bez konieczności uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Uczniowie po zakończeniu nauki zawodu zdają egzamin państwowy, uzyskują dyplom i tytuł zawodowy - Sprzedawca.

Uczniowie do 16 lat pracują 6 godz. dziennie. Po ukończeniu 16 lat pracują 8 godzin dziennie.

Urlop wypoczynkowy:

 • po 6 miesiącach zatrudnienia przysługuje Ci 12 dni urlopu (zaliczkowo udzielany w czasie ferii szkolnych),
 • po roku pracy otrzymujesz dodatkowo 26 dni urlopu (udzielany w czasie przerwy wakacyjnej)
 • w drugim roku nauki 26 dni lub 20 dni (w zależności od wieku)

Urlopy okolicznościowe - udziela się ich w przypadkach losowych.

Wynagrodzenia:

 • w pierwszym roku nauki zarabiasz ok. 100 zł. miesięcznie, tj. 4% przeciętnego wynagrodzenia ,
 • w drugim roku nauki zarabiasz ok. 120 zł. miesięcznie, tj. 5% przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 120 zł.

Premie i nagrody:

 • premię przydziela kierownik sklepu, możesz ją otrzymać co miesiąc,
 • za dobre wyniki w nauce otrzymasz nagrodę (po ukończeniu semestru)

Fundusz Socjalny:

 • na zakupy świąteczne otrzymasz 2 razy w roku bony,
 • w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej masz prawo do zapomogi.

Inne:

 • co miesięczny ekwiwalent na pranie fartucha
 • zwracamy Ci koszt biletów miesięcznych, na dojazdy do szkoły i na praktykę
 • opłacamy Ci koszty badań sanepidowskich, na podstawie dostarczonej faktury,
 • opłacamy za Ciebie bez opóźnień składki na ubezpieczenia społeczne.
Wspólnie spędzamy czas
Coroczny Piknik dla całej załogi, w którym uczestniczą również uczniowie:
 • odbywa się w atrakcyjnej miejscowości
 • dobra muzyka,
 • konkursy,
 • zawody,
 • losowanie nagród rzeczowych,
 • całodzienne wyżywienie i napoje.

Coroczna 4-dniowa wycieczka turystyczna dla uczniów:
 • przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie na koszt Spółki,
 • atrakcje przy grillu,
 • wędrówki górskie,
 • zwiedzanie atrakcji turystycznych.

Rozmowa z Wiesią K. - uczennicą I klasy

Pytanie: Wiesiu od jak dawna uczysz się zawodu sprzedawcy w NOVEX?
Wiesia: Za miesiąc minie rok mojej nauki

P: Czego zdążyłaś się już nauczyć?
W: Właściwie pracuję samodzielnie przy obsłudze klientów, w dziale mięsno-wędliniarskim, obsługuję kasę fiskalną, układam towary na regałach, pomagam przy przyjęciu towarów do sklepu i wykonuję wiele innych czynności

P: Czy praca w sklepie jest uciążliwa?
W: Czasem bywa, ale za to ma wiele pozytywnych stron. Ciągle jestem w kontakcie z klientami, stale zmieniają się wykonywane czynności - nie ma czasu na nudę. W ten sposób bywam ciągle wśród ludzi i nie wyobrażam sobie pracy w samotności. Przyjemna atmosfera i życzliwy stosunek kierownictwa i pozostałych pracowników pozwalają zapomnieć o ewentualnych uciążliwościach pracy.

P: Czy uczniowie uczestniczą również w innej działalności Spółki?
W: Mile wspominam lipcowy Piknik, który był zorganizowany dla pracowników i ich rodzin, w którym uczestniczyli również uczniowie. Całą niedzielę bawiliśmy się na łonie natury, uczestniczyliśmy w konkursach , do tego tańce i dobre jedzenie. To wszystko powodowało, że przez całą niedzielę byliśmy w dobrym humorze. Nadto wraz z innymi uczniami brałam udział w wycieczce w Beskidy. Było wesoło i przyjemnie. Koszt wycieczki całkowicie okrył NOVEX. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku również pojadę.

P: Czy nie żałujesz, że wybrałaś taki zawód?
W: Absolutnie, lubię przebywać wśród ludzi, nie wyobrażam sobie innej pracy. Tym bardziej, że mam pewność, że moja wiedza i umiejętności, zdobyte w trakcie nauki pozwolą mi pracować w każdym sklepie, niezależnie od branży. Będę na pewno dobrym handlowcem.

P: Co cenisz u Twojego pracodawcy?
W: Jest wiele rzeczy, ale dla mnie ważne jest to, że otrzymuję wynagrodzenie bez opóźnień. Korzystam z Funduszu Socjalnego. Ważna dla mnie jest dobra atmosfera pracy i przyjazne podejście kierownictwa do pracowników, koleżeńskość oraz dbałość firmy o potrzeby pracowników.

P: Jakie masz marzenia, plany?
W: Zamierzam się dalej uczyć. Pracujemy na zmiany i dzięki życzliwości kierownictwa sklepu i Spółki będę się uczyła w szkole jednocześnie pracując. Już kilka osób w ten sposób kończy lub ukończyło szkołę.

P: Dziękuję za rozmowę.

NOVEX - to dobry wybór.

P. H. P. i U. NOVEX Sp. z o.o. | 47-400 Racibórz ul. Kilińskiego 4 | Tel. (032) 4157868 | NIP: 639-000-16-99 | REGON 003483677 | KRS 0000139087 | kapitał zakł. 52.000 zł.